PRODUKTY
 Możliwości produkcyjne:

1. FORMY PŁYNNE

Konfekcjonowanie w butelki ( szklo, PET, HDPE i td.), schoty, puszki:

  • syropy

  • krople

  • płyny

2. FORMY SUCHE

  • kapsułki
  • tabletki

3. FORMY PÓŁSTAŁE

  • żele